Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

 

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

 pierwsze miesiące życia

    powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

 ok. 6 miesiąca życia

    powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

 1-2 rok życia

    pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne:

    a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi

 2-3 rok życia

    pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski:

    w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

 4-5 rok życia

    pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dż

 5-6 rok życia

    utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

 7 rok życia

    technika mówienia opanowana