Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Warto mówić poprawnie.

 

Wydawać by się mogło, że wszyscy mówimy poprawnie, wyraźnie i bez naleciałości gwarowych. Jednak często tak nie jest i nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Ważne jest wczesne uświadomienie sobie potrzeby, a w zasadzie konieczności, korekcji złych nawyków bądź nauki właściwych wzorców mowy i wymowy. 

Łatwiej jest o wypracowanie pozytywnych zmian, jeśli oddziaływanie zaczyna się wcześnie. Terapia osoby dorosłej jest o wiele trudniejsza i dłuższa z powodu wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie. 

Rodzic, obserwując dziecko, winien zwracać uwagę nie tylko na jego rozwój psycho-ruchowy, ale również na prawidłowy rozwój mowy i szybko reagować na zaobserwowane nieprawidłowości. 

W wieku około trzech lat dziecko właściwie wymawia wszystkie samogłoski i większość spółgłosek. Głoski szumiące (sz, ż, cz, dż) i syczące (s, z, c, dz) mogą być zamieniane na ciszące (ś, ź, ć, dź), głoska r może być zamieniana na j lub l. 

Mając 4 lata dziecko może jeszcze zamieniać głoski szumiące na syczące i realizować głoskę r jak l. 

W wieku 6 lat wszystkie głoski powinny być bezbłędnie realizowane. 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka pomoże mu w osiągnięciu sukcesu w szkole. Ułatwi nawiązanie kontaktów z rówieśnikami, pomoże w czytaniu i pisaniu, w prawidłowej analizie i syntezie sylabowej i głoskowej potrzebnej na zajęciach edukacyjnych. 

Opracowanie: Marzena Gocyła