Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

09-11-23 Cyberprzemoc – zajęcia profilaktyczne

W dniach 26.10.2023 – 03.11.2023 w klasach IV – VIII odbyły się zajęcia profilaktyczne z policjantkami. Na spotkaniach omówione zostało zjawisko cyberprzemocy. Cyberprzemoc, to nękanie, ośmieszanie i prześladowanie innych osób za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych. Niestety to zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Policjantki wskazywały, gdzie szukać pomocy, jak właściwie reagować, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Poruszony został również temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z przekraczania obowiązujących zasad. Przeprowadzone zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów, a także wzrost świadomości i odpowiedzialności za własne czyny tak, by zminimalizować zjawisko cyberprzemocy.

Agnieszka Niemiec
Pedagog szkolny