Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

10-01-23 Innowacja pedagogiczna “Ruch, koordynacja, koncentracja”

Innowacja pedagogiczna 

“Ruch, koordynacja, koncentracja” 

 

Dzieci od najmłodszych lat rozwijają się głównie poprzez ruch. Uczą się odpowiedzi adaptacyjnych na bodźce, które do nich docierają. W ten sposób radzą sobie ze swym ciałem i otoczeniem w sposób twórczy i użyteczny. Jeśli słyszą dźwięk - odwracają się w jego stronę, żeby sprawdzić, co się stało. Jeśli ktoś na nie wpada – przesuwają swój środek ciężkości, żeby odzyskać równowagę. Dostosowują się do bodźców. Mówimy tutaj o złożonym zachowaniu funkcjonalnym, które jest wynikiem aktywizacji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, włączając w to struktury motoryczne. 

Jednak nie wszystkie dzieci osiągają sukcesy w tym zakresie. Jedną z przyczyn może być brak dojrzałości neuromotorycznej, czyli problem z integracją poszczególnych systemów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Należą do nich, m.in. równowaga, postawa i niewygaszone (niezintegrowane) odruchy pierwotne. Ich niewłaściwe funkcjonowanie ma wpływ na koncentrację uwagi dzieci, koordynację, problemy z czytaniem i pisaniem. 

Aby ułatwić dzieciom lepszy start w procesie edukacji i wspomóc w rozwoju neuromotorycznym, w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu została wprowadzona innowacja pedagogiczna oparta na PROGRAMIE ĆWICZEŃ INTEGRUJĄCYCH INPP, który polega na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych ułatwiających dzieciom kontrolę nad swoimi ruchami. W PROGRAMIE wykorzystuje się naturalne ruchy w kolejności, w jakiej pojawiają się w trakcie cyklu rozwojowego. W ten sposób koordynacja staje się zintegrowana i przyswojona, a nie tylko wyćwiczona i wyuczona. 

Innowacja jest realizowana podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć świetlicowych z grupą dzieci z klas Ib, IIa, IIc, przynajmniej 3 razy w tygodniu, od września 2022r. do czerwca 2023r. Uczniowie wykonują serię ruchów rozwojowych, które zostały oparte na ruchach dziecka w 1. roku jego życia. Większość ćwiczeń odbywa się na podłodze. Wspomagają one rozwój właściwego ustawienia głowy w stosunku do ciała. Jest to fundament kształtowania się prawidłowej postawy, a także rozwoju stanowiącej podstawę koordynacji umiejętności korzystania z lewej i prawej strony oraz górnej i dolnej części ciała. Ruchy powinny być wykonywane jak najwolniej, a między każdą fazą ćwiczenia należy zrobić kilkusekundową przerwę. 

Dokładny opis programu INPP oraz ćwiczenia do wykonania zamieszczone są w książce Sally Goddard Blythe “Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki”. 

 

 

Autorki innowacji: 

Marzena Gocyła 

Anna Nawrot 

Beata Korusiewicz 

Urszula Masłyka