Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

12 Gminny Konkurs Ekologiczny

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w 12. Gminnym Konkursie Ekologicznym „Przywróćmy naszą Ziemię”

Zadania konkursowe:

Uczniowie klas 1 – 3 SP: Praca plastyczna „Chcemy czystej Ziemi” (format dowolny, technika dowolna).

Uczniowie klas 4 – 6 SP: plakat Kilka rad, jak przywrócić czystość Ziemi (format dowolny, technika dowolna).

Uczniowie klas 7 – 8 SP: praca przestrzenna „Ekologiczna ramka fotograficzna” – model przestrzenny o dowolnych wymiarach, wykonany
z dowolnych materiałów odpadowych i organicznych.

Pracę konkursową należy zeskanować lub sfotografować, a następnie wersję elektroniczną przesłać na adres mailowy: knowak@sp1siewierz.pl w terminie do 13 kwietnia 2021 roku.

Pracę należy przesłać wraz ze zdjęciem/skanem wypełnionej zgody
na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu,

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe lub rzeczowe.

Wystawa prac konkursowych odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej – wszystkie prace zostaną opublikowane w dniu 22 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu.

 

Katarzyna Nowak

 

REGULAMIN