Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

14-03-23 14. Gminnym Konkursie Ekologicznym „Zainwestuj w naszą planetę”

Serdecznie zapraszamy uczniów
do udziału w 14. Gminnym Konkursie Ekologicznym
„Zainwestuj w naszą planetę”

Zadania konkursowe:
Uczniowie klas 1 – 3 SP: praca plastyczna „Dbamy o Ziemię” (format A3, technika dowolna, praca płaska)
Uczniowie klas 4 – 6 SP: plakat „Segreguj odpady!” (format A3, technika dowolna, praca płaska)
Uczniowie klas 7 – 8 SP: plakat „Redukuj korzystanie z plastiku” (format A3, technika dowolna, praca płaska)
Każda praca powinna mieć trwale przyklejoną w widocznym miejscu metryczkę zgodną z poniższym wzorem. Metryczka może być wypełniona komputerowo
lub czytelnym pismem odręcznym.
Imię i nazwisko autora
Klasa
Pełna nazwa szkoły


Pracę konkursową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać nauczycielowi biologii w terminie do 13 kwietnia 2023 roku.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe
lub rzeczowe.
Wystawa prac konkursowych odbędzie się dniu 27 kwietnia 2023 r. w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Katarzyna Nowak