Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

14-11-2022 Konkurs „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”

Konkurs „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”


Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy tematycznie związanej z przyrodą, ze zmianami jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów, dzięki środkom Unii Europejskiej wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza.


Praca, w formacie A3, powinna być wykonana: farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, pastelami, kredkami świecowymi, kredkami ołówkowymi lub mazakami. Każdy plakat musi być podpisany na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły). Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.


Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z kategorii wiekowych:
Kategoria B – 6-7 lat,
Kategoria C – 8-9 lat,
Kategoria D – 10-11 lat,
Kategoria E – 12-13 lat,
Kategoria F – 14-15 lat.
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać nauczycielowi biologii Pani Katarzynie Nowak, w terminie do 25 listopada br. do godz. 10.00. Szkolna komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i prześle je do organizatora konkursu.


W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów:
I miejsce w każdej z kat. A, B, C, D, E, F - nagroda o wartości ok. 700,00 zł,
II miejsce w każdej kat. A, B, C, D, E, F - nagroda o wartości ok. 600,00 zł,
III miejsce w każdej z kat. A, B, C, D, E, F - nagroda o wartości ok. 400,00 zł,
IV miejsce w każdej z kat. A, B, C, D, E, F - nagroda o wartości ok. 300,00 zł,
wyróżnienie - nagroda o wartości ok. 200 zł.

Katarzyna Nowak

 

Regulamin konkursu https://www.wfosigw.katowice.pl/files/listopad22/Regulamin%20konkursu_2022.pdf

Karta zgłoszenia https://www.wfosigw.katowice.pl/files/listopad22/Karta%20zg%C5%82oszeniowa_2022.doc