Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

16-11-23 Konkurs „Obrazy liściem wyklejane”

Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie - Będuszu
zaprasza młodzież szkół podstawowych
powiatu myszkowskiego i okolic do udziału

w konkursie plastycznym

pt : „Obrazy liściem wyklejane”

Regulamin konkursu:
Temat: „Obrazy liściem wyklejane”
Cele konkursu:
• Propagowanie wśród młodzieży znajomości lokalnej przyrody.
• Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu i okolic.
• Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
• Popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
• Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata.

W konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych - klasy VII- VIII .
Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.

Interpretacja tematu zależy od autora pracy.

Regulaminy i karta zgłoszeń do wymienionych powyżej konkursów w załącznikach poniżej. Uczniowie bez możliwości wydruku kart i regulaminów zgłaszają się po ich odbiór do nauczyciela plastyki.