Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

17-11-23 16 Listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 Listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Święto to
ma na celu promowanie zrozumienia i szacunku. Tolerancja oznacza wyrozumiałość i
poszanowanie dla cudzych poglądów, wierzeń, zachowań, mimo że są one odmienne od tego,
co my uważamy za słuszne i prawdziwe.
Z tej okazji w naszej szkole została przeprowadzona akcja edukacyjna o tolerancji.
Uczniowie klas trzecich wzięli aktywny udział w zajęciach, na których zapoznali się m.in. z
pojęciami: tolerancja, akceptacja, równość, zrozumienie, poszanowanie. Wypisując hasła
kojarzące się z tolerancją, uczniowie stworzyli „Drzewo Tolerancji”, które ozdobiło gazetkę
przygotowaną również w ramach tej akcji.
Bądźmy tolerancyjni!
Starajmy się w każdym człowieku dostrzec wnętrze, a nie odmienną powierzchowność!
Pedagog specjalny Kazimiera Banaś
Pedagog specjalny Renata Kaczmarek