Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

23-11-2022 Segreguj olej!

Segreguj olej!

 

8 listopada 2022r w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu odbyły się zajęcia dla uczniów w ramach projektu „Segreguj olej”, realizowanego przez gminę Siewierz. Zajęcia przeprowadziła Pani Agnieszka Kozieł specjalista firmy TRAFIN OIL z Ustronia. Wzięło w nich udział 85 uczniów klas ósmych naszej szkoły.

 

 

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo zbierać zużyty olej i tłuszcz w domu, aby można go było łatwo przetwarzać. Ważna informacja dotyczyła także bezpieczeństwa. Ósmoklasiści nauczyli się, jak gromadzić zużyty olej, aby uniknąć niedogodności czy obrażeń podczas zlewania tłuszczu.

 

W trakcie warsztatów toczyła się również dyskusja na temat „Co segregować?“. Pytanie z pozoru wydaje się proste, ale czy tak jest naprawdę? Otóż nie. Młodzież naszej szkoły miała różne pomysły i propozycje związane z pozyskiwaniem zużytego oleju. Na szczęście pojawiła się jednoznaczna sugestia, rozwiewająca wszelkie wątpliwości:

Pojemniki na zużyty olej i tłuszcz jadalny nie są przeznaczone do olejów i smarów silnikowych, hydraulicznych, technicznych ani innych przemysłowych!

Część informacyjna warsztatów zakończyła się odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak użyteczna jest segregacja oleju i jakie korzyści ona przynosi. Oto one:

· nie blokuje kanalizacji,

· obniża koszty serwisu i utrzymania oczyszczalni ścieków,

· podnosi jakość oczyszczonych wód,

· obniża ilość dwutlenku węgla oddawanego do atmosfery,

· obniża opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.

 

W drugiej części spotkania odbył się konkurs z nagrodami. Uczniowie musieli wymyślić potrawy, w których wykorzystujemy oleje i inne tłuszcze. Najbardziej aktywni wypisali około 50 różnych przysmaków kulinarnych.

Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze i na pewno stały się ciekawą lekcją chemii. Jednocześnie wpisały się w działalność proekologiczną naszego środowiska lokalnego, gdyż dzięki umowie podpisanej w dniu 1 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Siewierz a firmą TRAFIN OIL PL Sp. z o.o. z Ustronia mieszkańcy mają możliwość pozbycia się kolejnego odpadu. W naszej gminie pojemniki przeznaczone do segregacji oleju i tłuszczu jadalnego już są, a mieszkańcy Siewierza mogą oddać zużyty olej i tłuszcz jadalny w następujących punktach:

· Siewierz, ul. Bema, przy placu zabaw Nivea

· Siewierz, ul. Ściegna 11, PSZOK

· Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, UMiG