Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

28-02-23 „GDZIE JEST PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W INTERNECIE?” - konkurs plastyczno-profilaktyczny

„GDZIE JEST PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W INTERNECIE?” - konkurs plastyczno-profilaktyczny
Zachęcamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-profilaktycznym, którego celem jest propagowanie różnych form aktywności jako formy dbania o własną kondycję psychiczną. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie oddział Siewierz.
Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną formatu A4 w dowolnej technice.
Pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.


Kategorie wiekowe:
I kategoria: uczniowie klas I –III SP
II kategoria: uczniowie klas IV – VIII SP
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca.
Prace na konkurs wraz z wypełnionymi formularzami proszę składać do 17.03.2023 r. do pedagoga specjalnego Renaty Kaczmarek (Pokój Nauczycielski).
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgoda znajdują się na stronie szkoły w załączniku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.03.2023 roku na stronie internetowej poradni. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy uznania za pośrednictwem szkoły.

regulamin http://sp1siewierz.pl/pliki/regulamin-konkursu-gdzie-jest-prawda.docx