Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

28-06-23 Harmonogram Półkolonii

Poniedziałek (03.07.2023 r.)
Godzina Szczegółowy plan dnia
9.00- 9.30 Powitanie, przedstawienie wychowawców, podział na grupy

Sprawdzenie obecności przez wychowawców

Zapoznanie uczestników półkolonii z regulaminem zachowania się podczas zajęć w budynku, w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji miejskiej.
9.30-10.00 Zajęcia relaksacyjne
10.00-11.30 Zajęcia plastyczne prowadzone przez Bibliotekę Miejską
,,Wakacyjny Zwierzyniec”
11.30-11.45 Przerwa na posiłek
11.45-13.50 Zajęcia sportowo -rekreacyjne, gry i zabawy prowadzone przez wychowawców.
13.50-14.00 Odbiór przez rodziców uczestników półkolonii.

 

 

Wtorek (04.07.2023r.)
8.45 Zbiórka uczestników półkolonii
Sprawdzenie obecności
Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w komunikacji miejskiej
9.00 Wyjazd do Żarek
10.00-11.30 Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie
11.45-12.45 Przystań Leśniów- warsztaty robienia pizzy.
13.00 Wyjazd do Siewierza
13:50 Przyjazd do Siewierza
13.50-14.00 Odbiór uczestników półkolonii przez rodziców.


Środa (05.07.2023r.)
Godzina Szczegółowy plan dnia
9.00- 9.30 Zbiórka uczestników półkolonii,
Sprawdzenie obecności,
zapoznanie uczestników z planem dnia
Przypomnienie regulaminu zachowania się w środkach komunikacji
9. 40 Wyjazd autokarem do Czekanki ,,Alpaki z Jury”
10.00-13.00 Pobyt ,,Alpaki z Jury”
13.10 Wyjazd autokarem do szkół
13.20 Powrót uczestników SP 1
13.20-13.50 Przerwa na posiłek/ Zajęcia relaksacyjne
13.50-14.00 Odbiór uczestników przez rodziców


Czwartek (06.07.2023 r.)
9.00-9.10 Zbiórka uczestników
Sprawdzenie obecności
Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych
9.15 Wyjście
9.30-12.00 Zwiedzanie ruin Zamku w Siewierzu
Spacer po Parku Miejskim
Lody
12.00-13.30 Seans filmowy w MGCKSiT
13.30-13.50 Powrót do szkół
13.50-14.00 Odbiór uczestników półkolonii przez rodziców.


Piątek (07.07.2023 r.)
9.00- 9.10 Zbiórka uczestników półkolonii
Sprawdzenie obecności
9.10- 11.00 Spotkanie ze strażakiem-zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji
pokaz pierwszej pomocy.
11.00 -13.30 Zajęcia prowadzone przez wychowawców
13.30-14.00 Podsumowanie półkolonii/ rozdanie dyplomów/wykonanie pamiątkowego zdjęcia

Harmonogram zajęć może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i inne czynniki.