Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

29-11-2022 XII Poetycko – Muzyczne Impresje Jesienne

XII Poetycko – Muzyczne Impresje Jesienne 

24 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu odbyły się XII Poetycko – Muzyczne Impresje Jesienne pt. „Na romantyczną nutę”. Uroczystość była podsumowaniem Roku Kulturalnego 2022, któremu patronowali: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm. 

W wieczorze poetyckim uczestniczyli: uczniowie szkoły, ich rodziny, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się; Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z małżonką Kazimierą Banaś, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego Dariusz Waluszczyk  
z małżonką Katarzyną Waluszczyk, dyrektor szkoły Rafał Wieja, wicedyrektor Anna Brodzik oraz gość specjalny Doktor Emilian Kocot. 

Doktor Emilian Kocot znany jest głównie jako lekarz – kardiolog. Jednak jego dokonania życiowe, zwłaszcza artystyczne i naukowe pozwoliły odkryć w nim współczesnego człowieka renesansu. Pan doktor jest niezwykle utalentowanym, w myśl powiedzenia, że nie święci garnki lepią  bywa pisarzem, poetą, malarzem, rzeźbiarzem, badaczem historii naszej małej ojczyzny, a także dokumentalistą współczesnych wydarzeń związanych z Brudzowicami, Dziewkami i Siewierzem. To także urodzony społecznik. Podczas spotkania zaprezentował utwory poetyckie z niedawno opublikowanego tomiku pt. „Apokryfy życia” oraz podzielił się komentarzami na temat, jak sam to nazwał, klipowych obrazków życia. Zebranym szczególnie utkwiła w pamięci recepta Pana Doktora na osiągnięcie przez człowieka satysfakcji życiowej, która ukryta jest we współzależności  zdrowia, wiedzy i szczęścia oraz ciągłej pracy nad sobą. 

O ciągłej pracy nad swoimi zainteresowaniami mogą już mówić artyści XII Poetycko – Muzycznych Impresji. To oni zaprezentowali zebranym swoje uzdolnienia muzyczne, wokalne i recytatorskie. W kąciku melomana wystąpili:  Julia Majcherczyk, Julia Kosteczka, Martyna Hirsa, Mateusz Wróblewski, Emilia Pogoda, Marcel Waluszczyk, Szymon Kuźniak, Natalia Jąderko, Antoni Serwa i Szymon Serwa. Nastrojowa muzyka wypełniała czwartkowe popołudnie pięknymi tonami, które były także  ilustracją popisów wokalnych; Kingi Madej, Kariny Stuczeń, Kornelii Lebiockiej, Natalii Jąderko, Zuzanny Wicik i Mateusza Wróblewskiego. 

Barwnym punktem poetycko – muzycznych impresji jesiennych były inscenizacje wybranych utworów poetów romantyzmu. Marta Kolasa, Roksana Pacia, Emilia Madej i Bartosz Trzcionka z klasy VIII a zaprezentowali balladę „Romantyczność”, Emilia Pogoda, Adam Felis, Bruno Janusz i Gabryś Kulak z klasy V a wyrecytowali utwór pt. „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, natomiast Wiktor Wyszyński z klasy VIII d przedstawił własną interpretację „Mojej piosnki (II)” C. K. Norwida. Wiktorowi akompaniował Pan Dawid Torbus, który jest nauczycielem gry na pianinie i gitarze, ale także komponuje i aranżuje piosenki, wykonywane przez uczniów naszej szkoły.  Pan Dawid pracuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie, jednak dzięki inicjatywie wicestarosty Powiatu Będzińskiego Pana Dariusza Waluszczyka nauka gry na instrumentach odbywa się w Siewierzu. 

Chwile poetyckiej grozy uczestnicy Impresji przeżyli za sprawą: Iwa Okularczyka, Mateusza Domagały, Hanny Wróbel, Roksany Matuli, Aleksandry Pustuł, Karoliny Kosovskiej, Kai Kleszcz, Julii Kosteczki -  uczniów klasy Vc,   którzy brawurowo odegrali balladę „Powrót taty”. Na szczęście zbójca okazał się łaskawy, ocalił i dzieci, i tatę. Niestety tyle szczęścia nie miał strzelec z ballady „Świtezianka”. O tej miłosnej historii, która zakończyła się zdradą i karą swoim występem opowiedzieli uczniowie z klasy VIII d Karina Stuczeń, Julia Więcławek, Marcel Satora. Niemym uczestnikiem dramatycznych wydarzeń nad jeziorem Świteź był modrzew, którego niezwykle sugestywnie odegrał Wiktor Wyszyński.  

Lwia część wieczoru poetyckiego należała do szczególnie uzdolnionych uczniów naszej szkoły, jednak Robert Kucharski i Martyna Hirsa, prezenterzy spotkania, zadbali także o przypomnienie dokonań Patronów Roku Kulturalnego. W tym celu wspólnie z Antonim Jakubczykiem opracowali i zaprezentowali ich dorobek naukowy, społeczny, literacki i sportowy. Być może wynalazca lampy naftowej, zdobywczyni Mount Everestu, autorzy hymnów narodowych, czy charyzmatyczni i empatyczni orędownicy szeroko pojmowanego człowieczeństwa staną się inspiracją do odkrywania wciąż nowych talentów. 

                                                                                                 

 Jolanta Tomsia

 Mariusz Torbus