Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

30-01-24 Konkurs „ZWIERZAKI – SŁODZIAKI”

Konkurs „ZWIERZAKI – SŁODZIAKI”

Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie
plastyczno-fotograficznym „ZWIERZAKI – SŁODZIAKI” 2024. Organizatorem konkursu
jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii przedstawiającej
zwierzę/zwierzęta w różnych sytuacjach i miejscach. Obiektami mogą być zwierzęta w
środowisku naturalnym, a także zwierzęta hodowlane i domowe.
Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:
Konkurs plastyczny
 klasy 1 - 3 szkoły podstawowej
 klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
 klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
Konkurs fotograficzny
 klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
 klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną.
Uczniowie przesyłają prace konkursowe na adres knowak@sp1siewierz.pl zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
- praca plastyczna - uczestnik przesyła zdjęcie swojej pracy wykonanej w formacie A4
lub A3 dowolną techniką płaską (parametry zdjęcia: format JPG, rozdzielczość do
300dpi)
- praca fotograficzna - uczestnik przesyła jedną fotografię (parametry: format JPG,
wielkość pliku do 1,5 MB, rozdzielczość do 300dpi) technika wykonania pracy jest
dowolna.
UWAGA: Każdy plik jpg musi mieć pełną nazwę: TYTUŁ PRACY. Do wiadomości email
należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie (DRUKOWANYMI LITERAMI)
wypełnionego oraz odręcznie podpisanego załącznika nr 1 i 2 do regulaminu (karta
zgłoszenia i zgoda na udział w konkursie).
Prace wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 16 lutego br. do godz. 15.00.
Szkolna komisja konkursowa wybierze 5 najlepszych prac i prześle je do organizatora
konkursu.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie
wiekowej. Prace plastyczne i fotograficzne oceniane są odrębnie.

Katarzyna Nowak

http://sp1siewierz.pl/pliki/regulamin-zwierzaki-slodziaki-2024.docx