Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

30-11-2022 Listopad z Laboratoriami Przyszłości

Listopad z Laboratoriami Przyszłości


Za nami kolejny miesiąc intensywnej nauki., która, m.in. dzięki zakupionym w ramach programu
Laboratoria Przyszłości pomocom, nie musi być nudna!


Podczas zajęć klubu młodego naukowca w klasach 7 dzięki okularom VR oraz licencji dostępu do portalu
wirtualnych lekcji uczniowie 7 uczniowie poznali życie na sawannie –
znaleźli się pośrodku obszaru trawiastego z nielicznymi drzewami akacjami, a także
obejrzeli model żyrafy sawannowej i lwa afrykańskiego. Na lekcji biologii w klasie 5c – uczniowie
poznali technologię VR i obsługę okularów. Przenieśli się do centrum Warszawy, ruszyli z karawaną
wielbłądów przez pustynię oraz znaleźli się w obrazie marzenia sennego. Natomiast na lekcji biologii w
klasie 6a - uczniowie poznali technologię VR i obsługę okularów, dzięki którym podobnie, jak klasa 5c,
przenieśli się do centrum Warszawy. Poznali także owady – obejrzeli model gąsienicy motyla oraz
znaleźli się w terenie – w różnych ekosystemach zamieszkanych przez owady;
Na lekcjach informatyki drukarka 3D ponownie znalazła swoje zastosowanie. W klasach czwartych
uczniowie projektowali zaproszenia urodzinowe. Następnie wydrukowali zawieszki - śnieżynki, które
mogą stanowić upominek dla gości urodzinowych.


Kompetencje przyszłości są ważne, zwłaszcza dla uczniów. Trudno przewidzieć dokładnie, jakie
kwalifikacje będą pożądane na rynku pracy za kilkanaście lat, ale takie kompetencje na pewno pomogą
przyszłym pracownikom wykonywać zadania w środowisku pracy – pracodawcy dobrze o tym wiedzą.
Dlatego też w naszej szkole uczniowie z klas siódmych na zajęciach doradztwa zawodowego zostali
zapoznani z pracą na drukarce 3D.


Na lekcjach chemii zakupiony w ramach projektu sprzęt pomaga w rozbudzaniu i rozwijaniu u uczniów
pasji badawczej, kształceniu umiejętności bezpiecznego posługiwania się odczynnikami i sprzętem
laboratoryjnym. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu doświadczeń w wirtualnym laboratorium
„Empiriusz” uczniowie nabywają umiejętności praktycznego sprawdzania hipotez naukowych. W trakcie
zajęć przeprowadzono eksperymenty dotyczące otrzymywania i badania właściwości kwasów, czyli
substancji żrących, z którymi uczniowie nie mogą pracować w trakcie lekcji chemii. Bardzo ciekawe były
również zajęcia, na których uczniowie badali przewodnictwo elektryczne roztworów kwasów, zasad, soli
za pomocą elektrody zakupionej w ramach projektu.


Program Pinacle Studio na spotkaniach koła iTVjunior ponownie ułatwił młodym filmowcom montaż
reportaży. Tym razem uczniowie najpierw wykorzystali kamery, mikroporty, statywy i oświetlenie
podczas nagrywania akademii z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wieczorku
poetyckiego - „XII Poetycko-Muzycznych Impresji Jesiennych”. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej
coraz lepiej radzą sobie również z relacją zdjęciową z wydarzeń, wykorzystując aparat z gimbalem.
Zarejestrowany podczas wydarzeń materiał uczniowie opracowali w szkolnym studiu telewizyjnym przy
pomocy niezastąpionego programu Pinacle Studio.

Uczniowie klasy 4c wykorzystywali wieloczęstotliwościowy nadajnik z mikrofonem nagłownym podczas
przedstawienia scenki teatralnej. Mikrofony nagłowne dają możliwość swobodnego poruszania się.
Uczniowie doskonalą technikę pracy z mikrofonem przez odpowiednią dykcję, dynamikę głosu.
Zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości sprzęt odpowiada potrzebom naszej szkoły i – jak widać –
często jest wykorzystywany zarówno na lekcjach obowiązkowych (do realizacji podstawy programowej),
jak również podczas zajęć dodatkowych oraz kół zainteresowań. Dzięki zakupionym w ramach
rządowego programu pomocom uczniowie kolejny raz brali udział w ciekawych zajęciach, angażujących
ich zmysły i sprzyjających odkrywaniu


talentów oraz zainteresowań. Z całą pewnością przed nimi jeszcze wiele niezapomnianych wrażeń i
doświadczeń!


#LaboratoriaPrzyszłości


Agnieszka Sularz