Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Ankieta dotycząca występowania problemów społecznych w środowisku lokalnymSamorząd gminy przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2019 - 2023. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w gminie, a także pomoże określić sposoby ich rozwiązywania.

W związku z powyższym, informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy zamieszczona została anonimowa ankieta, w której mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz mogą wypowiedzieć się na temat słabych i mocnych stron Gminy, szans na rozwój oraz zagrożeń.