Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Chrońmy zagrożone gatunki” XI GMINNA KONFERENCJA EKOLOGICZNA DLA MŁODZIEŻY

 

24 maja 2019 roku w Miejsko -  Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyła się 11. Gminna Konferencja Ekologiczna pod hasłem „Chrońmy zagrożone gatunki”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych.  Patronat honorowy nad konferencją objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a nad merytoryczną częścią uroczystości czuwało  Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”. W chwili obecnej Gmina Siewierz realizuje projekt pod tytułem „Kampania edukacyjno – informacyjna w Gminie Siewierz „CHRONIMY  SIEBIE
I ZIEMIĘ”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Cała uroczystość wraz z Gminnym Konkursem i Gminnym Dyktandem Ekologicznym jest jego częścią.

                 Spotkanie rozpoczęto powitaniem przybyłych gości:  Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia, Zastępcy Burmistrza Pana Damiana Dawczyńskiego, Wicestarosty Powiatu Będzińskiego Pana Dariusza Waluszczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego Pana Jana Muchy, Radnej Rady Powiatu Będzińskiego Pani Moniki Pawłowskiej – Dyszy, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu Pani Barbary Bochenek, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu Pani Joanny Krzykawskiej wraz z Radnymi, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Pana Tomasza Bednarka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz Pana Grzegorza Cekusa, Wiceprezesa Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy Katowice Pana Janusza Kmiecika, Prezesa Koła Łowieckiego „Ryś” w Siewierzu Pana Kazimierza Szydło, dyrektorów instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych działających na terenie Gminy Siewierz, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz członków Siewierskiego Towarzystwa Ekologicznego „WAWRZYNEK”.

                Corocznie konferencja organizowana jest  w celu uczczenia Dnia Ziemi. Młodzież
z okolicznych szkół przygotowuje prezentacje poświęcone problemom środowiska naturalnego. Wszystkie prelekcje mają na celu podniesienie świadomości młodych ludzi dotyczącej zagrożeń czyhających na przyrodę we współczesnym świecie. Jako pierwsi swoją prezentację przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, którzy zaprezentowali temat „Bioróżnorodność, czyli nic w przyrodzie nie egzystuje samo”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzowicach  przygotowali prezentację na temat „Cenne zbiorowiska roślinne i rośliny zagrożone wyginięciem w siewierskiej florze”. Następnie zaprezentowano temat „Zróżnicowanie siewierskiej fauny oraz gatunki zagrożone wyginięciem”, który opracowany został przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu. Potem, dzięki przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, publiczność obejrzała prezentację pt.  „Pszczoła miodna – zagrożony sprzymierzeniec człowieka”. Na koniec uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach przedstawili „Najbardziej zagrożone gatunki na świecie” , a przedstawiciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych uświadomili zebranym, jakie są „Sposoby ochrony zagrożonych gatunków” .

                Podczas konferencji wręczono także nagrody laureatom Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz Gminnego Dyktanda Ekologicznego. Wyróżnione osoby otrzymały z rąk Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione
w ramach realizowanego projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gratulujemy zwycięzcom.

W Gminnym Konkursie Ekologicznym  w kategorii klas I - III szkoły podstawowej:

 • III miejsce - Maria Przemyk – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu,
 • II miejsce - Emilia Wtylnik - uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Wojkowicach Kościelnych,
 • I miejsce - Kinga Masłyka – uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach.

W kategorii uczniów klas IV– VI szkoły podstawowej:

 • III miejsce - Julia Przybyła - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu,
 • II miejsce - Piotr Koronowicz - uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu,
 • I miejsce - Adrian Pawełek – uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach.

W grupie uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum i I– III szkoły ponadgimnazjalnej:

 • III miejsce - Jakub Majcherczyk – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu,
 • II miejsce - Dominik Sikora - uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu,
 • I miejsce - Maja Pasek– uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach.

Laureatami 10. Gminnego Dyktanda Ekologicznego zostali:

W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych:

 • III miejsce zajęła Patrycja Łukasik – uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych,
 • Wicemistrzynią Ortografii została Julia Lepiarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu,
 • Mistrzynią Ortografii została Wiktoria Sarnik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Żelisławicach,

W kategorii uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum Komisja Konkursowa przyznała trzy miejsca uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu:

 • III miejsce zajął Mateusz Baprowski,
 • Wicemistrzynią Ortografii została Katarzyna Kowalska,
 • Tytuł Mistrza Ortografii otrzymała Maja Majewska.

W kategorii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Komisja Konkursowa przyznała trzy miejsca uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu:

 • III miejsce zajęła Martyna Trolka,
 • Wicemistrzynią Ortografii została Aleksandra Bąk,
 • Tytuł Mistrza Ortografii otrzymała Dominika Wylon.

 

                Merytoryczna część konferencji przeplatana była akcentami artystycznymi. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował chór uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Piękny ludowy taniec „Kołomajki” wykonały tancerki Zespołu Pieśni i Tańca „Siewierzanie”. Niebanalnym występem uświetniła uroczystość młoda tancerka z Wojkowic Kościelnych Aleksandra Stępień, prezentując taniec na szarfie. Wielu radosnych wrażeń dostarczył wesoły i żywiołowy pokaz mody ekologicznej, który zawsze wzbudza moc pozytywnych emocji.

                Wierzymy, że nauka zachowań proekologicznych przedstawiona w tak przystępnej formie przyniesie oczekiwane skutki i młodzież przekona wszystkich do życia zgodnego z naturą.