Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

"Cyber odpowiedzialni"

Realizacja programu profilaktycznego pt. „Cyber odpowiedzialni”

Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu opracował program profilaktyczny dla uczniów klas VII- VIII i III gimnazjum.

Celem programu jest:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.
  • Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
  • Uświadamianie uczniom specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
  • Przedstawienie rodzajów cyberzagrożeń.
  • Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
  • Uwrażliwienie uczniów na problemy dyskryminacji i braku wzajemnej tolerancji.
  • Podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu przemocy rówieśniczej, w tym jej destrukcyjnego wpływu na indywidualne oraz społeczne funkcjonowanie osób nią dotkniętych.
  • Przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej instytucji i osób świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz łamania ich podstawowych praw (na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim).

 

Realizacja programu będzie obejmowała:

  • Zajęcia z psychologiem szkolnym
  • Spotkanie uczniów z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

Czas realizacji – I semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Realizatorzy:

Wicedyrektor – mgr Ewa Solipiwko

Psycholog – mgr Katarzyna Podsiadło

Pedagog – mgr Agnieszka Niemiec