Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu

W dniu 05.02.2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu odbył się happening, jako jedno z działań w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

W szkole w I semestrze roku szkolnego 2018/19 podjętych był szereg działań mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu oraz telefonu komórkowego. Uczniowie poznali również zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. W ramach zajęć z psychologiem szkolnym oraz z przedstawicielami policji z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie dowiedzieli się również, jakie konsekwencje prawne grożą w przypadku stosowania cyberprzemocy, dowiedzieli się o instytucjach i osobach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz łamania ich podstawowych praw (na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim).

Zwieńczeniem działań o charakterze profilaktycznym w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu był happening. W działaniu tym wzięli udział wszyscy obecni w tym dniu uczniowie. Wybrani uczniowie z bilbordami wchodzili do klas, krótko opowiadali, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu, przypomnieli zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zaprosili uczniów do wzięcia udziału w akcji. Nauczyciel, który aktualnie prowadził lekcję szedł z daną klasą o wyznaczonej godzinie na I piętro i podchodził do miejsca akcji. Uczniowie po kolei podpisywali się swoim imieniem na przekazanych im wyciętych konturach dłoni, jako znak poparcia dla akcji Dzień Bezpiecznego Internetu i odbierali przekazaną im przez uczennice klas starszych ulotkę, którą mieli przekazać rodzicom.

Akcja była inicjatywą Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego.
W realizację przedsięwzięcia zaangażowani byli: wicedyrektorzy Ewa Solipiwko i Katarzyna Nowak, psycholog szkolny Katarzyna Podsiadło, pedagog Agnieszka Niemiec oraz nauczyciele: Patrycja Pięta, Syndia Palacz, Monika Paliga – Bańka, Mariusz Torbus a także pani Janina Dyrda i pani Magdalena Kozak.

Szczególne podziękowania należą się uczniom i uczennicom, którzy pomagali przy realizacji działań – noszenie bilbordów, obsługa na miejscu działań (łącznie 20) oraz wszystkim nauczycielom, którzy o wyznaczonych godzinach umożliwili wejście do klas oraz przyprowadzali uczniów na miejsce działań.