Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

EKOLOGICZNY SUKCES UCZNIÓW

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu wzięli udział w konkursie „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i adresowanym do uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych w gminach województwa śląskiego.

Celem konkursu była szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności plastycznych, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych wykorzystywanych na ochronę środowiska, w tym czystego powietrza oraz promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej tematycznie związanej z przyrodą oraz zmianami, jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na ochronę środowiska, w tym związanych z ochroną powietrza. Jury oceniało prace w 5 kategoriach wiekowych.

Uczniowie szkoły odnieśli ogromny sukces: I miejsce w kategorii wiekowej uczniów lat 12 – 13 zajął Jakub Gotkowski z klasy 6a, II miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajęła Julia Lepiarz z klasy 7a, wyróżnienie otrzymała Wiktoria Trzcionka z klasy 3b. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody.

Uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

 

Katarzyna Nowak