Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Flagi dla mieszkanców

            Uprzejmie informujemy, iż flagi dla mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz będą przekazywane nieodpłatnie począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (Punkt Obsługi Interesanta, parter) przy ul. Żwirki i Wigury 16.

            Mieszkańcy sołectw Gminy Siewierz mogą również pobrać flagi w Szkole Podstawowej w Brudzowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych oraz za pośrednictwem sołtysów: Antoniego Kocota (Gołuchowice), Zofii Machury (Leśniaki), Kazimiery Machury (Dziewki), Hilary Surmy (Nowa Wioska), Teresy Wieczorek (Podwarpie, Tuliszów) oraz Aleksandra Drausa (Warężyn).