Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu im. Księstwa Siewierskiego uczniowie powitali nowy rok szkolny 2018/2019. W tym roku uroczystość miała charakter gminny. Gospodarzem Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego był Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Ten ważny dla całej społeczności szkoły dzień uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Dolniak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Beata Małecka – Libera, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk, Księża Proboszczowie z terenu Gminy Siewierz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Siewierzu Cezary Pawlik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi, dyrektorzy instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych działających na terenie Gminy Siewierz, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Orłowska – Hirsa, Prezes Zarządu Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. Zbigniew Tomsia, Prezes Zarządu PPUH „Dolomit”  Kopalnia „Ząbkowice” S.A. Janusz Kmiecik, Prezes Zarządu PW Promag Sp. Z o.o. Piotr Wosinek, Dyrektor Banku PKO BP w Siewierzu Aleksandra Wieja, przedstawiciel Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „NIWY” Emilian Kocot. Dużą radość sprawili nam swoim przybyciem nauczyciele oraz pracownicy obsługi placówek oświatowych Gminy Siewierz, rodzice i opiekunowie uczniów oraz wszyscy przyjaciele szkoły.

Zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych słów w stronę zgromadzonych na trybunach uczniów, nauczycieli i rodziców.

Istotnym elementem Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego było wręczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia aktu nadania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 dotychczasowemu dyrektorowi Rafałowi Wiei.

Podczas obchodów nie zapomniano o pożegnaniu odchodzących na emeryturę pracowników szkół. Podziękowania paniom Joannie Krzykawskiej i Elżbiecie Bijak złożyli Burmistrz Miasta i Gminy oraz dyrektorowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Wyrazy wdzięczności popłynęły również w stronę pracowników administracji i obsługi, z którymi też musieliśmy się rozstać.

Ważną rolę w tym wydarzeniu odegrali pierwszoklasiści, którzy prowadzeni przez swoje wychowawczynie dzielnie wkroczyli na scenę, aby za chwilę stać się pełnoprawnymi uczniami SP 1 w Siewierzu. Aktu pasowania dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz dyrektor szkoły Rafał Wieja. Na pierwszoklasistów czekała niespodzianka, upominki ufundowane przez samorząd Gminy Siewierz.

Uroczystość miała wymiar przede wszystkim historyczny. Nie mogło być inaczej. Rok 2018 jest bowiem Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Głośno wybrzmiała data 1 września, która przypomniała tragiczne wydarzenia z przeszłości ojczyzny – wybuch II wojny światowej, a  przesłanie „Wolność to my” towarzyszyło nam podczas całego występu. Dzięki wspaniałym aktorom, chórowi i tancerzom publiczność mogła zobaczyć niezwykły spektakl pokazujący drogę Polski do wolności.

Po uroczystości uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

 

Serdeczne podziękowania dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 11 Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach za udostępnienie naszym młodym aktorom strojów i akcesoriów wojskowych.