Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Gminny Konkurs Ekologiczny „Chrońmy zagrożone gatunki”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w 11. Gminnym Konkursie Ekologicznym „Chrońmy zagrożone gatunki”.

Zadania konkursowe:

Uczniowie klas 1 – 3 SP: Praca plastyczna „Przyroda to skarb Siewierza!” (format A3, technika dowolna).

Uczniowie klas 4 – 6 SP: Praca plastyczna przedstawiająca jedną z polskich roślin chronionych (format A3, technika dowolna, praca powinna podawać nazwę przedstawionej rośliny chronionej).

Uczniowie klas 7 – 8 SP oraz 3 GIM: praca przestrzenna „Jeż europejski – gatunek zagrożony” – model przestrzenny jeża o długości do 30 cm, wykonany z dowolnych materiałów odpadowych, przytwierdzony trwale do podstawki.

 

Każda praca powinna mieć trwale przyklejoną w widocznym miejscu  metryczkę zgodną z poniższym wzorem. Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym.

Imię i nazwisko autora

Klasa

Pełna nazwa szkoły

 

Prace, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), należy oddać wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej lub nauczycielowi przyrody/biologii w terminie do 15 maja 2019 roku.

 

Ewa Karmańska – Kocznur
Katarzyna Nowak
Jolanta Serwa