Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Harmonogram Półkolonii - Turnus I

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu ( 04.07.2022 r. - 08.07.2022 r.)

  

PONIEDZIAŁEK (04.07.2022 r.)

 

Godzina

Szczegółowy plan dnia

9.00- 9.30

Powitanie, przedstawienie wychowawców (podział na grupy), sprawdzenie obecności przez wychowawców, zapoznanie uczestników półkolonii z regulaminem zachowania się podczas zajęć w budynku, w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji miejskiej.

9.30-10.15

Zajęcia plastyczne

10.25-11.25

Zajęcia taneczne

11.30-11.45

Przerwa na posiłek

11.45-13.50

Zajęcia sportowo -rekreacyjne, gry i zabawy prowadzone przez wychowawców.

13.50-14.00

 Odbiór przez rodziców uczestników półkolonii.

 

Harmonogram zajęć może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i inne czynniki.

 

WTOREK (05.07.2022 r.)

 

Godzina

Szczegółowy plan dnia

9.00- 9.30

Zbiórka uczestników półkolonii, sprawdzenie obecności, zapoznanie uczestników z planem dnia, przypomnienie regulaminu zachowania się w środkach komunikacji

9. 40

Wyjazd autokarem do Czekanki ,,Alpaki z Jury”

10.00-13.00

Pobyt  ,,Alpaki z Jury”

13.10

Wyjazd autokarem do szkół

13.20

Powrót uczestników SP 1

13.25-13.45

Przerwa na posiłek

13.50-14.00

Odbiór uczestników przez rodziców

 

 ŚRODA (06.07.2022 r.)

 

Godzina

Szczegółowy plan dnia

9.00-9.10

Zbiórka uczestników, sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych

9.15

Wyjście

9.30-11.30

Zwiedzanie ruin Zamku w Siewierzu oraz Izby Tradycji i Kultury Dawnej

Spacer po Parku Miejskim

11.45-13.15

Seans filmowy w MGCKSiT

13.30-13.50

Powrót do szkół

13.50-14.00

Odbiór uczestników półkolonii przez rodziców.

 

 CZWARTEK (07.07.2022 r.)

 

Godzina

Szczegółowy plan dnia

8.45

Zbiórka uczestników półkolonii, sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w komunikacji miejskiej

9.00

 Wyjazd do Żarek

10.00-10.45

Pobyt w Manufakturze słodyczy Hokus Pokus

11.00-11.45

Stary Młyn

12.00

Powrót do szkół

12.45-13.00

Przerwa na posiłek

13.00-13.50

Zajęcia relaksacyjne prowadzone przez wychowawców/ LODY

13.50-14.00

Odbiór uczestników półkolonii przez rodziców.

 

PIĄTEK (08.07.2022 r.)

 

Godzina

Szczegółowy plan dnia

9.00- 9.10

Zbiórka uczestników półkolonii, sprawdzenie obecności

9.30- 11.00

Zajęcia literacko-plastyczne  prowadzone przez MGBP w Bibliotece Publicznej ,,Wakacyjny Zwierzyniec”

11.05 -12.00

Zajęcia z Panią Psycholog Katarzyną Podsiadło

12.15-13.30

Spotkanie ze strażakiem -zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji, pokaz pierwszej pomocy

13.30-13.50

Przerwa

13.30-14.00

Podsumowanie półkolonii/ rozdanie dyplomów/wykonanie pamiątkowego zdjęcia