Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

SALA MUZYCZNA

28.08.2020 r. – piątek

28.08.2020 r. – piątek

Klasa 6a   9.00 – 10.20

Klasa 6b   10.30 – 11.50

Klasa 6c   12.00 – 13.20

Klasa 6d   13.30 – 14.50

Klasa 7a   9.00 – 9.50

Klasa 7b   10.00 – 10.50

Klasa 7c   11.00 – 11.50

Klasa 4a   12.00 – 12.50

Klasa 4b   13.00 – 13.50

Klasa 2a   16.00 – 16.25

Klasa 2b   16.30 – 16.55

Klasa 2c   17.00 – 17.25

Klasa 1a   16.00 – 16.25

Klasa 1b   16.30 – 16.55

Klasa 1c   17.00 – 17.25

BIBLIOTEKA SZKOLNA

SALA MUZYCZNA

31.08.2020 r. – poniedziałek

31.08.2020 r. – poniedziałek

Klasa 5a  9.00 – 10.20

Klasa 5b  10.30 – 11.50

 

Zwrot podręczników przez osoby, które nie mogły przyjść w wyznaczonym terminie: 12.00 – 13.00

 

Klasa 3a  16.00 – 16.25

Klasa 3b  16.30 – 16.55

Klasa 5c  9.00 – 10.20

Klasa 5d  10.30 – 11.50

01.09.2020 r. po rozpoczęciu roku szkolnego zwrot podręczników przez osoby, które nie mogły przyjść w wyznaczonym terminie.

  

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKLONYCH

  1. Zwrot podręczników szkolnych odbywał się będzie w dniach 28.08.2020 r. i 31.08.2020 r. oraz 01.09.2020 r. według ustalonego harmonogramu (załącznik nr 1).
  2. Uczniowie i rodzice powinni zapoznać się z harmonogramem i przestrzegać wyznaczonych godzin.
  3. Uczniowie zobowiązani są do przygotowania podręczników do zwrotu: podklejenie rogów i grzbietów, w miarę możliwości poodginanie narożników, wygumowanie śladów ołówka, jeżeli takie istnieją.
  4. Nauczyciel bibliotekarz nie będzie przyjmował nieprzygotowanych podręczników.
  5. Uczniowie, rodzice z poszczególnych klas w wyznaczonym terminie wychodzą do szkoły od stronnych hali sportowej.
  6. Uczniowie, rodzice powinni zdezynfekować przy wejściu ręce i mieć zakryte usta i nos.
  7. Osoby czekające na zwrot podręczników zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego.
  8. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli zwrócić podręczników w wyznaczonym termonie powinni to zrobić w dniu 31.08.2020 r. w godz. 12.00 – 13.00 lub w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.