Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu aktywnie włączyli się w kampanię społeczną realizowaną przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg, której celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Projekt „Idą święta…” realizowali uczniowie uczestniczący w zajęciach Klubu Młodego Twórcy, tj. uczniowie klas V, którzy otrzymali specjalnie przygotowane kartki świąteczne przeznaczone do wysłania najbliższym. Podczas zajęć dodatkowych redagowali życzenia, ozdabiali świątecznymi dekoracjami, a następnie wysyłali bądź przekazywali wybranym przez siebie adresatom.

Poprzez realizację projektu chcieliśmy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi
i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Ewelina Owczarek