Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Innowacja pedagogiczna "Szydełkiem i igłą"

 

W marcu bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej "Szydełkiem i igłą", opracowanej przez Urszulę Masłykę i Aleksandrę Serwę. Pomysł na wdrożenie takiej innowacji zrodził się z pasji autorek do wszelkiego rodzaju prac manualnych, a w szczególności do szydełkowania i szycia.

Współczesna szkoła oferuje dzieciom i młodzieży bardzo wiele różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego. Są wśród nich zajęcia sportowe, muzyczno - wokalne, plastyczne i wiele innych. Propozycja autorek innowacji - rozwijanie umiejętności manualnych w zakresie szydełkowania i szycia - wydaje się być bliższa pokoleniu naszych babć i mam. Jednak nauczycielki chcą wyciągnąć je z lamusa, niejako „odczarować”. Pragną pokazać dzieciom i młodzieży, że szydełkowanie i szycie to wartościowa i twórcza forma spędzania czasu wolnego, owocująca stworzeniem pięknych i praktycznych przedmiotów użytkowych, takich jak wełniane i szmaciane maskotki, koszyki ze sznurka bawełnianego, małe torebki, czy proste, pod względem wzoru, szaliki.

Zaproponowane zajęcia niosą ze sobą bardzo wiele pozytywnych korzyści dla rozwoju dziecka. Przede wszystkim to doskonała forma rozwijania sprawności manualnej rąk (tzw. motoryka mała), koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, jak również pamięci. Są to sfery niezwykle ważne w procesie uczenia się dzieci i młodzieży, a wszelkie zaburzenia w ich prawidłowym funkcjonowaniu przyczyniają się do pojawienia trudności w nauce. Prowadzone zajęcia będą wspierały u uczniów wiarę we własne możliwości i umiejętności, z dużym naciskiem na rozwój samodzielności, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na budowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży.

Zaproponowana przez autorki innowacja to nie kolejna pozycja w bogatej ofercie edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu, lecz forma zajęć służąca wszechstronnemu rozwojowi ucznia, w tym również zapobieganiu i przeciwdziałaniu trudnościom szkolnym.

 

Urszula Masłyka
Aleksandra Serwa