Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Innowacja pedagogiczna "Tańce narodowe i nie tylko..."

Program był skierowany do uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu. Zainteresowane dzieci wykazujące predyspozycje do tańca, mające poczucie rytmu. Zajęcia taneczne odbywały się na terenie szkoły w sali rytmicznej nr 3, sali przystosowanej do prowadzenia taneczno-ruchowych zajęć, wyposażonej w sprzęt audio.
Uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach tanecznych pozalekcyjnych pół godziny raz w tygodniu. Innowacja pedagogiczna trwała od 1.10.2017r. do 30.05.2018r. Program obejmował naukę tańców narodowych, śląskich, towarzyskich i tańców nowoczesnych i był dostosowany do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Innowacja była przeprowadzona w trzech etapach. Etap pierwszy to nauka tańców śląskich: Owczareczk , Grozik i Waloszek. Drugi etap to tańce narodowe: Polonez, Krakowiak i Kujawiak. W trzecim etapie dzieci poznały podstawowe kroki i figury tańca towarzyskiego cha-cha oraz Zumbę.
Innowacja miała na celu nie tylko rozbudzenie i rozwijanie umiejętności tanecznych, ale przede wszystkim poznanie tańców narodowych, kultywowanie tradycji folkloru ludowego, tradycji, zwyczajów, historii wybranych tańców narodowych i regionalnych.
Dzięki realizacji założeń i treści przedstawionych w tej innowacji pedagogicznej uczniowie prezentowali zdobyte umiejętności taneczne na uroczystościach szkolnych i środowiskowych: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 3 maja, 4 maja - otwarcie boisk szkolnych.
Mam nadzieje i wierzę, że uczniowie biorący udział w innowacji pedagogicznej połkną przysłowiowego bakcyla i pozostanie w nich chęć, aby kontynuować aktywny tryb życia.
Byłoby wspaniale, aby w przyszłości świat tańca i muzyki nie był im obcy.