Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Kolejny sukces uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Katarzyna Kowalska uczennica klasy IIa Gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu jako jedyna w naszej Gminie otrzymała stypendium w ramach projektu Śląskie – Inwestujmy w talenty. Jest to projekt Samorządu Województwa Śląskiego realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

Wydatki ponoszone przez stypendystę muszą być zgodne z jego celami edukacyjnymi i  potrzebami naukowymi. Mogą to być pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, sprzęt komputerowy, kursy językowe, wyposażenie miejsca domowej nauki itp. 

Stypendium otrzymują uczniowie uzdolnieni, którzy odnoszą wybitne sukcesy, m.in. w nauce, konkursach przedmiotowychw zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. 

Kasia uzyskała tytuł finalisty: w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki woj. Śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 oraz  w Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego woj. Śląskiego w roku szkolnym 2015/2016. Została laureatem w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki woj. Śląskiego w roku szkolnym 2015/2016.Uzyskała Bardzo Dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX” Bielsko Biała 2015r.Średnia ocen z przedmiotów kierunkowych w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 6,0. Uzyskała tytuł finalisty w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki woj. Śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia zostały przyznane łącznie 600 uczennicom i uczniom. Kasia uklasyfikowała się na wysokim  61 miejscu z wynikiem 78punktów.

Gratulujemy.

 

Opiekun merytoryczny Jolanta Serwa