Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Komunikat MEiN - powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej od 4 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,
Poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy od 4 maja br.  stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Z zastrzeżeniem, że decyzją Dyrektora szkoły, zgodnie z zarządzeniem dzień 4 maja br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę w godzinach 7:00 - 16:00.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.


Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na  stronie internetowej MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach