Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs „Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim?”

Zapraszam uczniów klas I – VI do ogólnopolskiego konkursu plastycznego Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim?. Organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej wybrany Park Narodowy oraz zmiany jakie zaszły w tym Parku dzięki Funduszom Europejskim. 

Na pracy plastycznej uczeń przedstawia wybrany przez siebie Park Narodowy. Wybór Parku dokonywany jest w oparciu o 23 filmy dostępne na stronie:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G

oraz 6 krótkich filmów dostępnych pod linkiem:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:

  • praca plastyczna w technice (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby i kredki).
  • format A4, papier biały;
  • musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie;
  • podpisana na odwrocie pracy: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem reprezentowanej szkoły oraz numerem klasy, do której uczeń uczęszcza.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I-VI szkół podstawowych i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników:

  • I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III
  • II grupa wiekowa – uczniowie klas IV –VI

Szkoły biorące udział w konkursie dokonują wewnętrznej selekcji prac konkursowych przygotowanych przez uczniów i przesyłają do organizatora wyłącznie zwycięskie prace konkursowe wyłonione w poszczególnych grupach wiekowych. Po wewnętrznej selekcji prac, szkoła wysyła do organizatora wyłącznie po jednej zwycięskiej pracy z każdej grupy wiekowej.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać nauczycielowi biologii Pani Katarzynie Nowak, w terminie do 7 lutego 2022 roku. Szkolna komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej po jednej zwycięskiej pracy i prześle je do organizatora konkursu.

Program  pliki/programinfrastrukturaisrodowiskoinformacja.pdf

Załącznik nr 1 pliki/zalaczniknr1zgodarodzicaopiekunaprawnego.pdf 

Regulamin pliki/regulaminkonkursu.pdf

W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów:

  • I miejsce - jednodniowa wycieczka do Parku Narodowego dla całej klasy, której uczeń wywalczył pierwsze miejsce w konkursie,
  • II miejsce - zestaw plastyczny oraz ilustrowany atlas przyrodniczy,
  • III miejsce - zestaw plastyczny.

Katarzyna Nowak