Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs - "Masz moc, aby zmieniać świat"

 

Serdecznie zapraszamy uczniów
do udziału w 12. Gminnym Konkursie Ekologicznym
„Masz moc, aby zmieniać świat”

Zadania konkursowe:

Uczniowie klas 1 – 3 SP: Praca plastyczna „Mam moc i chronię przyrodę” (format A3, technika dowolna).

Uczniowie klas 4 – 6 SP: Praca plastyczna – plakat promujący wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (format min. A3, technika dowolna, hasło promocyjne).

Uczniowie klas 7 – 8 SP oraz 3 GIM: praca przestrzenna „Koala australijski – gatunek zagrożony” – model przestrzenny koali o długości do 30 cm, wykonany z dowolnych materiałów odpadowych i organicznych, przytwierdzony trwale do podstawki.

Każda praca powinna mieć trwale przyklejoną w widocznym miejscu  metryczkę zgodną z poniższym wzorem. Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym.

Imię i nazwisko autora

Klasa

Pełna nazwa szkoły

 

Prace, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, należy oddać wychowawcy klasy
(w przypadku uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej) lub nauczycielowi przyrody/biologii w terminie do 27 kwietnia 2020 roku.

 

Ewa Karmańska – Kocznur
Katarzyna Nowak
Jolanta Serwa

 

REGULAMIN