Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs naukowy „Misja polarna”

 

Zapraszamy uczniów w wieku 10-15 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie naukowym „Misja polarna” – edycja 2021, który jest organizowany jest w ramach projektu EDU-ARCTIC.PL, a Organizatorem Konkursu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie posteru naukowego na wybrany temat związany z badaniami polarnymi. Pracę należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na portalu edu-arctic.pl, w terminie do 31.03.2021 r.

Nagrodą będzie trzydniowy letni obóz naukowy, w formie wyjazdu do obserwatoriów geofizycznych w Belsku i Świdrze. Obóz odbędzie się w miesiącach czerwiec – wrzesień 2021 roku, a jego uczestnicy:

 • zwiedzą wystawę polarną,
 • wezmą udział w zajęciach w terenie oraz warsztatach, 
 • będą wykonywać eksperymenty laboratoryjne. 

Przewidziano również nagrody (łącznie 5) dla dalszych miejsc - pomoce naukowe, książki, drobny sprzęt. 

Co to jest poster naukowy?

Plakat naukowy (zwany posterem) to forma prezentacji naukowej, prezentacji graficznej, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych. Zadaniem posterów nie jest szczegółowa prezentacja wyników, a raczej przybliżenie ich w prosty i ciekawy sposób. Sesja posterowa (sesja plakatowa) to element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych.

Poster naukowy umożliwia dyskusję pomiędzy osobami, które oglądają plakat oraz odbiorców z autorem. Przykuwa uwagę oglądających. Zawiera podstawowe informacje, nie wymaga wyjaśnień.

Prawidłowo opracowany poster naukowy ma następujące cechy:

 • przyciąga uwagę potencjalnych czytelników,
 • przedstawia wynik badań w prosty i przejrzysty sposób,
 • przedstawia wszystkie konieczne informacje w taki sposób, by można zrozumieć temat oraz by nie było potrzeby tłumaczyć go dodatkowo,
 • jest poprawny językowo (pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym),
 • jest uporządkowany i przejrzysty dla oglądającego,
 • oprawa graficzna nie męczy wzroku i pozwala w krótkim czasie (ok. 5-10 minut) zapoznać się z tematem.

Poster naukowy zawiera następujące podstawowe elementy:

 • tytuł pracy i autor;
 • krótkie wprowadzenie w problematykę (powinno zaciekawić odbiorców),
 • wnioski (najlepiej w lewym górnym rogu wprowadzenie, a w prawym dolnym wniosek),
 • źródła informacji/danych,
 • wyróżnienie osób, które udzielały pomocy (np. udzielały konsultacji),
 • plakat przedstawiający badania naukowe powinien zawierać informacje o metodzie, badanych obiektach, procedurze i rezultatach badań.

Poster naukowy to głównie forma wizualna. Z tego względu należy dobrze rozplanować umiejscowienie tytułu, bloków tekstu oraz grafik (ilustracji, wykresów, tabeli). Można wprowadzić np. strzałki, które będą prowadzić oglądających po plakacie. Wszystkie elementy posteru muszą być dobrze czytelne.

WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE ZGŁASZAJĄ TEN FAKT NAUCZYCIELOWI BIOLOGII W TERMINIE DO 26.03.2021 R.

UCZEŃ OTRZYMA OCENĘ BARDZO DOBRĄ LUB CELUJĄCĄ ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PO PRZESŁANIU DO NAUCZYCIELA POSTERU NAUKOWEGO ORAZ SCREENU Z UZUPEŁNIONEGO FORMULARZA NA PORTALU edu-arctic.pl

 

REGULAMIN

 

Katarzyna Nowak

materiał źródłowy: edu-arctic.pl