Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs pt. "Dzikie jest piękne"

 

 

Zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału
w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym  „DZIKIE JEST PIĘKNE”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Będzinie

 

W ramach konkursu można wykonać jedno z zadań:

  • Plakat na temat „Dzikie jest piękne” (format A3, technika dowolna)
  • Prezentacja multimedialna „Dzikie jest piękne” (maksymalnie 10 slajdów)

 

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

Imię i nazwisko autora

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail szkoły

 

 

 

sekretariat@sp1siewierz.pl

 

Szkolny termin oddawania prac upływa 17 marca 2020 roku.

Prace należy składać:

  • klasy 4: u nauczyciela przyrody,
  • klasy 5 – 8: u nauczyciela biologii.

 

Na stronie internetowej szkoły znajduje się Regulamin konkursu oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.

 

Katarzyna Nowak
Ewa Karmańska – Kocznur
Jolanta Serwa

 

REGULAMIN