Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs pt. "Zielona świadomość"

 

Serdecznie zapraszam uczniów do udziału w XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT pt. „Zielona świadomość"

Zadanie konkursowe:

Uczniowie klas 1 – 3 SP: okładka książki „Eko ja” – zaprojektowanie okładki książki według wzoru (Wzór I grupa - Regulamin) wykorzystując szablon dołączony do niniejszego regulaminu (Szablon I grupa - Regulamin); w odpowiednich miejscach należy umieścić tytuł książki „Eko ja”, imię autora pracy, ilustrację przedstawiającą siebie na tle związanym z ekologią (np. las, przyroda, miasto, park itp.); format pracy A4; pracę można wykonać korzystając z dowolnych materiałów plastycznych.

Pracę konkursową, wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do Regulaminu, należy złożyć w szkole, w dniu 6 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00. Można też złożyć ją w terminie do 09.04.2021 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin (z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny 2021”).

Uczniowie klas 4 – 6 SP: prezentacja multimedialna „Zmniejsz zużycie plastiku” – 5 sposobów na zmniejszenie zużycia plastiku w codziennym życiu. Prezentacja powinna składać się z siedmiu stron: str. 1 - strona zawierająca tytuł prezentacji, str. 2 – 6 – prezentacja 5 sposobów na zmniejszenie zużycia plastiku w życiu codziennym, str. 7 – podsumowanie – hasło zachęcające do podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia używania plastiku w życiu codziennym.

Prezentację nagraną na płytę można złożyć w terminie do 09.04.2021 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin (z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny 2021”) lub przesłać na adres mailowy konkursekologiczny@biblioteka.bedzin.pl w formie pliku lub linku.

Uczniowie klas 7 – 8 SP: artykuł „Wspieraj rodzimą gospodarkę” – przygotowanie strony z gazety w formacie A4 wraz z artykułem według wzoru (Wzór III grupa - Regulamin) uwzględniając nagłówek, tytuł gazety, zdjęcie odnoszące się do tekstu, kolumny według szablonu (Szablon III grupa - Regulamin) – w artykule należy uwzględnić (z ekologicznego punktu widzenia): dlaczego należy wspierać rodzimą gospodarkę, jaki jest sposób na wspieranie rodzimej gospodarki, opis jednej z akcji propagującej wspieranie rodzimej gospodarki (lokalnej, ogólnopolskiej, rządowej, samorządowe, pozarządowej itp.). Należy podać źródło informacji opisanej akcji. Tekst artykułu musi zostać przygotowany czcionką Times New Roman wielkość 10.

Pracę konkursową, wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do Regulaminu, należy złożyć w szkole, w dniu 6 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00. Można też złożyć ją w terminie do 09.04.2021 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin (z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny 2021”)

Pracę należy opisać zgodnie z regulaminem, gdyż prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie we współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Ośrodkiem Edukacji w Będzinie, Starostwem Powiatowym w Będzinie.

 

Katarzyna Nowak

 

REGULAMIN

PLAKAT