Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-językowym:

• pt. „Mój słownik obrazkowy” – „My picture dictionary”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słownika obrazkowego w języku angielskim o dowolnej tematyce. W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna, itp.). To, jak uczniowie przedstawią słówka, zależy od nich. Przykładowo, może to być książeczka, diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli, itp. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej. Nie używamy w pracach języka polskiego.
Prace będą oceniane przez jury a najlepsze zostaną nagrodzone.
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział w konkursie i akceptują powyższe warunki.
Na Wasze słowniki obrazkowe czekamy do 27 września.

• „Ilustracja idiomu angielskiego lub niemieckiego”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

W każdym języku idiomy i wyrażenia idiomatyczne często występują w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Język angielski i niemiecki nie są tu wyjątkiem. Ze względu na to, że ich znaczenie nie wynika z poszczególnych składników i czasem nie łatwo zrozumieć ich sens, bardzo trudno je zapamiętać, a co dopiero stosować we własnych wypowiedziach.
Żeby pomóc uczniom poznać i stosować niektóre z nich organizujemy w naszej szkole konkurs plastyczno – językowy na najlepszą ilustrację idiomu angielskiego i niemieckiego.
Zadaniem uczestnika konkursu jest znalezienie interesującego idiomu i zilustrowanie go.
Celem Konkursu jest propagowanie twórczości plastycznej uczniów, wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz niemieckiego jak również utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu języka angielskiego oraz niemieckiego wśród uczniów.
Prace będą oceniane przez jury a najlepsze zostaną nagrodzone.
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział w konkursie i akceptują powyższe warunki.
Na Wasze słowniki obrazkowe nauczyciele języków obcych czekają do 27 września.

 

Organizatorzy:

mgr Katarzyna Waluszczyk - nauczyciel języka angielskiego

mgr Hanna Śliwa- Wrocławska - nauczyciel języka angielskiego