Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Lekcja przyrody w Parku miejskim w Siewierzu

 

Wykorzystując piękną jesienną aurę oraz otwarcie nowego Parku miejskiego w Siewierzu, 21. 10. 2019 r. uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu uczestniczyli w lekcji przyrody na świeżym powietrzu. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić i doskonalić swoje wiadomości przyrodnicze. Spacerując alejkami parku uczniowie prowadzili obserwację drzew, krzewów i roślin zielnych. W czasie warsztatów dzieci uczyły się zasad zachowania w lesie, poruszania się i orientacji w terenie przy użyciu kompasu oraz planu miasta.

Lekcja w parku była żywą lekcją przyrody, która połączyła wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną, oraz  dała możliwość kształcenia wrażliwości poznawczej i szacunku do przyrody.

Jolanta Serwa