Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi

 

Przedmiot naboru:

Stanowisko: sprzątaczka.

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, ul. J. Piłsudskiego 31

Wymiar czasu pracy: pełny etat (w godzinach od 14.00 do 22.00)

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie.

Wykształcenie  co najmniej zawodowe.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole,  komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność.

 

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

Utrzymywanie w bieżącej czystości budynku szkoły i jego otoczenia.

Współpraca z personelem zatrudnionym w szkole.

Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
  • List motywacyjny
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia ofert upływa w dniu 8 czerwca 2018 r.  

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, ul. Piłsudskiego 31.