Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


Na dzień 23 lutego przypadają w Polce obchody Dnia Walki z Depresją. Już drugi raz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu przyłączyła się do tej akcji.
W tym roku w szkole podjęto  kilka inicjatyw mających na celu edukację i profilaktykę związaną z tym tematem.

Organizatorki akcji psycholog szkolny Katarzyna Podsiadło oraz nauczyciele: Monika Paliga-Bańka i Monika Kleszcz przygotowały działania skierowane do uczniów oraz ich rodziców.

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach w formie stacjonarnej dotyczących rozpoznawania emocji oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Omówiono także z uczniami kwestię reagowania w sytuacji, gdy komuś dzieje się krzywda, znaczenie niesienia pomocy innym.

W szkole powstała gazetka dotycząca tego tematu, na której znalazły się m.in. informacje dotyczące tego, co mówić a czego nie mówić do osoby chorej na depresję, oraz do kogo się zwrócić o pomoc, gdy pojawią się problemy natury psychicznej (pojawiają się objawy, symptomy choroby).

Organizatorki przygotowały materiały i przesłały wychowawcom klas IV-VIII z prośbą o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zdalnej na lekcji wychowawczej. Uczniowie z klas IV-VIII mogli również wziąć udział w konkursie plastycznym pt. „Radość i optymizm. Jestem Cool. Co robić, by zwiększyć wiarę w siebie i swoje możliwości?”

Rodzice uczniów z klas IV-VIII otrzymali od wychowawców pakiet materiałów o charakterze edukacyjnym przygotowany przez organizatorki akcji.

Przypomniano również wszystkim, do których były skierowane działania, że w szkole istnieje możliwość skorzystania z konsultacji u psychologa. Uczniowie i rodzice mogę umówić się na rozmowę z psychologiem  poprzez platformę Teams, poprzez dziennik elektroniczny lub przyjść bezpośrednio do szkoły na spotkanie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, pod numerem: 32 67 41 335 wew. 114. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do sięgnięcia do bazy wiedzy, która znajduje się pod linkami zamieszczonymi poniżej:

https://myslepozytywnie.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja  

https://akademia.nfz.gov.pl/depresja-w-czasach-pandemii/

https://wyleczdepresje.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

https://twarzedepresji.pl/ksiazka-twarze-depresji/

https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=175

https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=161

https://800100100.pl/dla-rodzicow