Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego - nowa wersja zmieniona

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - zmiana od 27.04.2020 r.

 

Lp.

Data

Zadania

1.       

29.08.2019 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2019/2020

2.       

02.09.2018 r.

Szkolna inauguracja roku szkolnego 2019/2020

3.       

10.09.2019 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.       

10 – 11.09.2019 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas z rodzicami

5.       

19.11.2019 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.       

19 – 20.11.2019 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas z rodzicami

7.       

23 – 31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.       

13.12.2019 r.

Wystawienie ocen proponowanych

9.       

18.12.2019 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

10.   

07.01.2020 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

11.   

09.01.2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

12.   

09.01.2020 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

13.   

09 – 10.01 .2020 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

14.   

13 – 26.01.2020 r.

Ferie zimowe

15.   

marzec 2020 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16.   

9 – 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17.   

16 – 18.06.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

18.   

05.05.2020 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

19.   

05 – 06.05.2020 r.

Końcoworoczne spotkania wychowawców klas
 z rodzicami

20.   

05.06.2020 r.

Wystawienie ocen proponowanych

21.   

09.06.2020 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

22.   

15.06.2020 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

23.   

18.06.2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

24.   

26.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.   

26.06.2020 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2019/2020

26.   

27.06. – 31.08.2020 r.

Ferie letnie