Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja szczepień uczniów w wieku 12-15 lat

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań  oraz współpracy z punktem szczepień.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do informacji dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków,który dostępny jest pod linkiem  pliki/list-ministra-zdrowia.pdf

Poniżej znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

  pliki/deklaracjanaszczepienia-1.docx

 http://www.sp1siewierz.pl/pliki/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.