Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Podwójna Laureatka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 

Tuż po zakończeniu ferii zimowych  w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wom” w Katowicach odbył się trzeci etap Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i Chemii dla gimnazjalistów. Wśród uczestników tego konkursu znalazła się Katarzyna Kowalska, uczennica klasy IIIa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Aby zakwalifikować się do III etapu uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową z przedmiotu. Kasia dzięki swojej pracy, zaangażowaniu i otwartości umysłu udowodniła, że z powodzeniem może sięgać po najwyższe trofea wiedzy przedmiotowej.

Znamy już wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Katarzyna Kowalska uzyskała tytuł laureata z Matematyki i Chemii Meandrów chemicznych nie udałoby się odkryć bez wsparcia nauczyciela chemii, a także warunków jakie zostały stworzone w siewierskim gimnazjum. Dobrze wyposażona, nowoczesna pracownia na pewno ułatwiają proces nauczania trudnych pojęć chemicznych.

Kasia już w ubiegłym roku osiągnęła sukces matematyczny uzyskując tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, który przypieczętowała tegorocznym zdobyciem tytułu laureata tegoż samego konkursu. Uczennica o nieprzeciętnych zdolnościach matematycznych, błyskotliwa, posiadająca twórczą wyobraźnię, umiejętność rozwiązywania zadań w sposób krótki, sprytny, wykorzystująca jakiś nieoczywisty pomysł – być może bardziej złożony koncepcyjnie, ale wychodzący poza podporządkowanie się regułom. Praca z taką uczennicą, to dla nauczyciela ogromna satysfakcja i przyjemność. Każda lekcja to duża różnorodność metod, dobieranie interesujących przykładów i zadań, a także nietypowość odpowiedzi.

Serdecznie gratulujemy Kasi.