Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

"Przywróćmy naszą Ziemię" - gminne obchody Światowego Dnia Ziemi 2021

  1. Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży, w wyjątkowej – zdalnej formule, odbyła się pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię. Jej celem było upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, poznanie zagrożeń środowiska naturalnego i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan, kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego.

W konferencji udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Pod opieką swoich nauczycieli, przygotowali prezentacje multimedialne na następujące tematy:

  • „My, młodzi, chcemy zapobiegać globalnemu ociepleniu klimatu!” – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=eH8PiiYko8o
  • „My, młodzi, chcemy zapobiegać niskiej emisji i smogowi!” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu;
  •  „My, młodzi, chcemy zapobiegać wymieraniu gatunków!” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu; 
  • „My, młodzi, chcemy wykorzystywać odnawialne źródła energii – energetykę wiatrową, słoneczną i wodną!” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach; 
  • „ My, młodzi, chcemy wykorzystywać odnawialne źródła energii – geotermię, biomasę i biogaz!” – Szkoła Podstawowa w Brudzowicach;
  • „My, młodzi, chcemy przywrócić czystość Ziemi!” – Zespół Szkolno – Przedszkolny
    w Wojkowicach Kościelnych.

Celem 12. Gminnego Konkursu Ekologicznego było upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Siewierz, kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej przy równoczesnym rozwijaniu wrażliwości artystycznej, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie zagrożeń środowiska oraz docenianie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych najbliższej okolicy. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu Gminy Siewierz.

Komisja konkursowa oceniła prace uczniów pod kątem umiejętności obserwacji świata, pomysłowości, kreatywności, oryginalności, estetyki wykonania, ładunku emocjonalnego pracy oraz zgodności z tematem. Laureatami konkursu zostali:

W kategorii: praca plastyczna „Chcemy czystej Ziemi” w grupie uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej:

I miejsce – Zuzanna Wicik ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

II miejsce – Igor Kramarczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

III miejsce – Aleksandra Lenartowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

W kategorii: plakat „Kilka rad, jak przywrócić czystość Ziemi” w grupie uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej:

I miejsce – Jagoda Mizerska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

II miejsce – Konrad Górecki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach

III miejsce – Fabian Wojdyła z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach

W kategorii: praca przestrzenna „Ekologiczna ramka fotograficzna” w grupie uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół  ponadpodstawowych:

I miejsce – Wiktoria Chałada z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu

II miejsce – Zofia Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

III miejsce – Emilia Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

Wystawa prac konkursowych opublikowana jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Siewierz  https://siewierz.pl/aktualnosci/10629-przywrocmy-nasza-ziemie-gminne-obchody-swiatowego-dnia-ziemi-2021. Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Katarzyna Nowak

Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”