Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Ratuj pszczoły - żyj ekologicznie.

 

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie „Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie” organizowanego przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej odzwierciedlającej konkretne sytuacje życia codziennego, w których wystąpić może zagrożenie ekologiczne dla pszczół lub sposób właściwego postępowania sprzyjający rozwojowi i życiu pszczół.

Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (wykonana farbami plakatowymi, akwarelami, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, kolaż itp.). Format A4 lub A3.

Prace należy oddać nauczycielowi przyrody lub biologii w terminie
do 19 września 2019 r.

Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu), którą powinien podpisać, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu - podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość, szkołę.

 

Ewa Karmańska – Kocznur
Jolanta Serwa
Katarzyna Nowak

 

REGULAMIN KONKURSU