Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Rekrutacja do pierwszej klasy

Szanowni Państwo,

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Wszystkie złożone wnioski spełniają kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i zostały pozytywnie rozpatrzone. Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w marcowej rekrutacji, mogą zostać zgłoszeni w rekrutacji uzupełniającej. W terminie od 03.08.2020 do 14.08.2020 będą przyjmowane wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej.