Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Relacja ze szkolenia dla rodziców „Fizjoterapia w profilaktyce wad postawy”. 

          

W dniu 19.11.2019 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla rodziców pt. „Fizjoterapia w profilaktyce wad postawy”.
Prowadzącą była Pani mgr Ewa Szumakowicz - Bożek z Jurajskiego Centrum Medycznego w Zawierciu.

Wady postawy ze względu na częstość ich występowania stały się powszechnym problemem społecznym. Poza czynnikami, na które nie mamy wpływu istnieje szereg innych elementów, których wyeliminowanie stanowi klucz do profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Pani Ewa Szumakowicz – Bożek zwróciła m.in. uwagę na czynniki  wpływające na profilaktykę wad postawy u dzieci w wieku szkolnym, rodzaje wad postawy i sposoby im zapobiegania.  Podkreśliła, że wczesne wykrycie problemu umożliwi zmniejszenie liczby dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz niepełnosprawności w późniejszym okresie ich życia.         
Poinformowała, że w dniu 04.12.2019 r. w Jurajskim Centrum Medycznym będzie możliwość bezpłatnej konsultacji dzieci w wieku szkolnym (po wcześniejszej rejestracji) pod kątem występowania wad postawy.

Szkolenie było bardzo interesujące i ubogaciło wiedzę słuchaczy.

Organizatorem szkolenia był Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego.