Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, w związku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stanu pandemii COVID-19 ( obowiązujące wytyczne MZ, MEN i GIS) informuję, że w dniu 01 września 2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla uczniów i rodziców oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu, w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników odbędzie się według  ustalonego poniżej  harmonogramu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zobowiązuje uczniów do punktualnego przyjścia do wyznaczonych sal w celu zapoznania się z organizacją roku szkolnego 2021/22. Uczniowie powinni zająć wyznaczone miejsca w salach. Uczeń przebywa w sali wyłącznie z wychowawcą klasy, Rodziców uczniów klas II-VIII uprasza się  o niewchodzenie do budynku szkoły.

W trakcie spotkań z wychowawcami w dniu 1 września 2021 r. w szkole  uczniów  klas II-VIII obowiązują następujące ZASADY:

 

  1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek oznak infekcji.
  2. Uczniowie z poszczególnych klas przychodzą do szkoły w dniu 1 września o wyznaczonej godzinie– nie ma możliwości, aby uczniowie przemieszczali się po terenie szkoły.
  3. Każda klasa ma wyznaczoną salę, w której wychowawca zapozna uczniów    z organizacją nowego roku szkolnego.
  4. Przychodząc do szkoły, uczniowie nie zbierają się w grupach - zachowują odległość 1,5- metrowego odstępu od siebie.
  5. Do szkoły uczniowie wchodzą obowiązkowo w maseczkach, przebywają w nich do momentu wyjścia ze szkoły.
  6. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.

 

Zarządzam, że w dniu 1 września 2021 r. w wyznaczonych salach mogą przebywać wyłącznie nauczyciele-wychowawcy, którzy zgodnie z powyższym harmonogramem są odpowiedzialni za przekazanie uczniom zasad organizacji nowego roku szkolnego. Zobowiązuję wychowawców do przestrzegania zasad związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad sanitarnych przez uczniów. 

Zasady obowiązujące uczniów klas pierwszych i ich rodziców:

 W trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców/opiekunów i pracowników zobowiązuje się rodziców do zakładania maseczek oraz dezynfekowania rąk podczas przebywania w przestrzeni wspólnej hali sportowej. Rodzice proszeni są o zajęcie wyznaczonego miejsca na widowni, z zachowaniem 1,5 metra odstępu.

link do harmonogramu pliki/harmonogram-pierwsze-spotkanie-organizacyjne.docx

 

Rafał Wieja

Dyrektor szkoły