Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

SMOGOWI MÓWIMY STOP!

 

W dniu 15 listopada br. w szkole odbyły się warsztaty edukacyjne pod hasłem „Smogowi mówimy STOP!” zorganizowane w ramach Kampanii edukacyjno – informacyjnej w Gminie Siewierz „CHRONIMY SIEBIE I ZIEMIĘ”. Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zajęcia odbyły się w trzech grupach wiekowych: uczniów klas 1 – 3, uczniów klas 4 – 6 oraz uczniów klas 7 – 8. Uczniowie poznali następujące zagadnienia:

  • zjawisko smogu,
  • przyczyny powstawania smogu, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz efektów działalności człowieka,
  • oddziaływanie smogu na zdrowie, funkcjonowanie układów narządów oraz rozwój płodowy człowieka,
  • wpływ smogu na przyrodę – faunę i florę dziką oraz zwierzęta domowe,
  • sposoby zapobiegania występowaniu zjawiska smogu,
  • znaczenie terenów zielonych w zmniejszaniu stopnia zanieczyszczenia powietrza,
  • zmiana nawyków codziennych w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń atmosfery.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach warsztatowych otrzymali ulotki informacyjne na temat zjawiska smogu, a uczniowie klas 1 – 3 otrzymali dodatkowo zawieszki na drzwi „Nie truj sąsiada!”.

 

Katarzyna Nowak