Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA „ZIELONEJ SZKOLE” W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI W TERMINIE 07.06.2018 – 20.06.2018

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA „ZIELONEJ SZKOLE”

W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI

W TERMINIE 07.06.2018 – 20.06.2018 r.

            Na „zieloną szkołę” wyjechało z naszej szkoły 49 uczniów (jeden uczeń z powodu złamania ręki nie mógł z nami pojechać). Mieszkaliśmy w ośrodku wczasowym „Relaks”
w miejscowości Dąbki (woj. Zachodniopomorskie).

            Wyjazd dofinansowany był przez WFOŚ i GW w Katowicach (Umowa Dotacji

Nr 226/2018/69/MN/zs/D z dn.27 czerwca 2018 r.). W czasie naszego wyjazdu realizowaliśmy Program Profilaktyki Zdrowotnej oraz Program Profilaktyki Ekologicznej. Efektem naszej pracy było zdobycie wiedzy ekologicznej i zdrowotnej oraz znaczna poprawa stanu zdrowia dzieci.

            Podczas wyjazdu odbyły się liczne wycieczki:

- wyjazd do Kołobrzegu połączony z rejsem po Bałtyku, zwiedzanie latarni morskiej,

- spotkanie sportowo – rekreacyjne z Piratem, pogadanka na temat bezpiecznych wakacji oraz  
  zasad kulturalnego zachowania się,

- wyjazd do Darłowa i rejs tramwajem wodnym, obserwacje flory u fauny nadmorskiej,

- zwiedzanie Muzeum Rybaka w Jezierzanach połączone z prelekcją o żuciu i racy rybaka,

-zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Jarosławcu, poznanie historii bursztynu.

Codziennie odbywaliśmy długie spacery po okolicy. Zabawy na plaży dotleniły nasze organizmy i przyzwyczaiły do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia sportowe na terenie ośrodka wyrobiły w nas ducha zdrowej rywalizacji i nauczyły stosowania zasady fair play”. Zdrowe i pożywne posiłki wzmocniły nasze organizmy.

Pobyt uczniów na śródrocznym wyjeździe na „zieloną szkołę” do Dąbek stanowił doskonałą okazję do nauki tego, na co nie mamy czasu ani warunków. Dzieci wyrobiły pewne nawyki, dlatego tak ważny był ich kontakt bezpośredni z naturą, rzetelna wiedza
o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Osiągnięcie świadomości i kultury ekologicznej możliwe było tylko dzięki wczesnej edukacji i konkretnym działaniom proekologicznym.

W czasie naszego wyjazdu:

- uczyliśmy się współżycia w grupie, wzajemnego szacunku, tolerancji i demokracji, 

- zdobywaliśmy i poszerzaliśmy wiadomości o treści ekologicznej i geograficznej
   dotyczących morza i jego okolic, lasu, jeziora,

- kształtowaliśmy więzi emocjonalne z przyrodą, kulturą,

-  obcowaliśmy ze światem roślin i zwierząt.

Podczas wycieczek:

- poznaliśmy wartości pracy ludzi związanych z morzem, lasem i jeziorem,

- spotykaliśmy i rozmawialiśmy z ludźmi związanymi w/w środowiskami naturalnymi,

- uczyliśmy się mądrego korzystania z zasobów natury,

- obserwowaliśmy różnorodne zjawiska przyrodnicze.

            Na zajęciach warsztatowych i dydaktyczno – wychowawczych:

- samodzielne i bezpośrednie zdobywaliśmy wiedzę poprzez wdrażanie do samodzielnego 
   wnioskowania,

- wdrażaliśmy się do kulturalnego wykorzystania i spędzania czasu wolnego,

- poznawaliśmy rolę wychowawczą wycieczek i spacerów.

            Uważamy, że nasz wyjazd umożliwił dzieciom nabycie wiedzy, opanowania pojęć
i umiejętności przydatnych zarówno w życiu codziennym, podczas wspólnych działań
w plenerze a także dających podstawy do dalszej nauki. Tym samym zrealizowaliśmy nasz cel główny w całości. Uczniowie wyposażeni zostali w metody poznawania, badania, odkrywania, wyjaśniania otaczającego świata, wykrywanie zależności między różnymi faktami, zjawiskami i procesami zachodzącymi w otaczającym świecie, opanowali umiejętności i zachowania niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania w kontaktach
z ludźmi i przyrodą. Odwoływaliśmy się do przeżyć i doświadczeń dzieci. Różnorodność metod dały uczniom szansę wszechstronnego rozwoju. Dzieci wróciły do swoich domów dojrzalsze i doroślejsze.

Wyjazd śródroczny na „zieloną szkołę” był doskonałą okazją dla realizacji celów edukacyjnych z zakresu ochrony zdrowia. Mieliśmy czas i okazję do nauki tego, na co nie mamy czasu i warunków w szkole. Było bowiem wiele możliwości do prowadzenia zajęć
w terenie, spotkań z ciekawymi ludźmi, poznania nowych miejscowości, ich zabytków, historii, a przede wszystkim do obcowania z przyrodą.

Nasz wyjazd zorganizowany został w miejscowości Dąbki, która jest miejscowością
o dużych walorach zdrowotnych. Była to szansa na poprawę zdrowia naszych dzieci. Zajęcia zorganizowane zostały tak, aby dzieci skorzystały na tym wyjeździe "podwójnie".
W rozkładzie dnia zrealizowano dużo spacerów, zabaw ruchowych i konkursów sportowych na świeżym powietrzu. Codzienne, długie spacery powinny stały się stałym punktem dnia.

Uczniowie mieli okazję wdrożyć się do przyzwyczajeń zdrowotnych typu: codzienna higiena, dostosowanie ubioru do warunków pogodowych, umiejętność kupowania "zdrowej żywności", ruch na świeżym powietrzu, poprawne kontakty z rówieśnikami, dbałość
o czystość otoczenia.

Podczas pobytu w Dąbkach korzystaliśmy z zajęć na basenie po okiem fachowych instruktorów. Niektórzy mieli możliwość potrenować pływanie, korzystaliśmy z jaccuzi
i różnych zjeżdżalni.

Stołówka ośrodka serwowała nam zdrowe posiłki, odpowiednio zbilansowane. Jedliśmy dużo owoców i warzyw. Posiłki były bardzo smaczne i chętnie zjadane przez dzieci. Dzięki temu mieliśmy możliwość wyrobienia nawyku racjonalnego odżywiania się.

W ośrodku wczasowym przebywały też dzieci z innych miejscowości a wspólne zajęcia integrujące dostarczyły nam wielu pozytywnych wrażeń. Szczególnie współzawodnictwo sportowe nauczyło nas odpowiedzialności, zdrowej rywalizacji
i dostarczyło mnóstwo emocji. Odbyły się liczne konkursy: czystości, najciekawszy album przyrodniczy, piosenki ekologicznej. Odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

                                                                                                 Opracowała: Dorota Dziąbek