Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Szkoła zakupiła całe planowane wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kwota pozyskana przez szkołę na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu wynosi  159.300,00 zł.

W marcu i kwietniu br. szkoła wydatkowała 101.828,97 zł na zakup wyposażenia, natomiast do 23 czerwca br. wydatkowano pozostałą kwotę, tj.  57.471,03 zł i tym samym cała pozyskana pula dotacji została wykorzystana.

W maju i czerwcu zakupiono następujące wyposażenie:

 • stacja lutownicza z gorącym powietrzem,
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
 • filament,
 • skaner kompatybilny z drukarką 3d,
 • kamera full hd – 2 szt.
 • statyw do aparatu i kamery, z głowicą,
 • mikroport,
 • zestaw oświetleniowy: lampa softbox ze statywem i żarówką,
 • gimbal do aparatu fotograficznego i kamery,
 • blenda 7w1,
 • doświadczenia: elektromagnetyzm,
 • zestaw do doświadczeń z elektrochemii, miernik przewodnictwa,
 • wirtualne laboratorium chemiczne "Empiriusz".

Lutownica i mikrokontroler będą wykorzystywane na lekcjach techniki i zajęć pozalekcyjnych do budowy prostych obwodów mechatronicznych oraz budowy prostych robotów.

Filament do drukarki 3D będzie wykorzystywany do druku 3D na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu informatyki, ale także innych przedmiotów szkolnych. Skaner kompatybilny z drukarką 3D będzie wykorzystywany do skanowania dużych obiektów i powierzchni, ale także drobnych cech obiektów, w celu skonstruowania ich cyfrowego trójwymiarowego modelu.

Kamery, statyw, mikroport, zestaw oświetleniowy, gimbal i blenda będą wykorzystywane podczas zajęć koła ITVJunior. Pomoce posłużą uczniom do dokumentowania zdjęciowego i filmowego różnorodnych imprez, uroczystości oraz wydarzeń szkolnych.

Zestawy doświadczeń z elektromagnetyzmu i elektrochemii oraz wirtualne laboratorium chemiczne „Empiriusz” będą wykorzystywane podczas lekcji chemii i fizyki do przeprowadzania obserwacji i doświadczeń przewidywanych w podstawie programowej tych przedmiotów.

 

Katarzyna Nowak

szkolny koordynator programu Laboratoria Przyszłości